Διατήρηση γονιμότητας με κατάψυξη ωαρίων

Τί είναι η κατάψυξη ωαρίων;

Με τον όρο κατάψυξη ή κρυοσυντήρηση ωαρίων αναφερόμαστε στη διαδικασία κατά την οποία τα ωάρια μια γυναίκας συλλέγονται και καταψύχονται. Τα ωάρια αυτά αργότερα αποψύχονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε κάποια θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πρόκειται για μια μέθοδο διατήρησης της γυναικείας γονιμότητας, αφού δίνει τη δυνατότητα μελλοντικής γονιμοποίησης.

 

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η κατάψυξη ωαρίων;

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί για πολλές γυναίκες τη λύση στη διατήρηση της γονιμότητας τους. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν μια γυναίκα στην επιλογή αυτής της μεθόδου. Ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις είναι:

  • Γυναίκες που επιθυμούν να καθυστερήσουν την τεκνοποίηση για προσωπικούς λόγους
  • Γυναίκες με ιστορικό πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας ή ενδομητρίωσης
  • Γυναίκες που πάσχουν από αναιμία ή λύκο
  • Γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο και πρόκειται να ξεκινήσουν θεραπείες

 

Πώς γίνεται η κρυοσυντήρηση ωαρίων;

Η κρυοσυντήρηση των ωαρίων περιλαμβάνει 4 βασικά στάδια. Η διαδικασία ξεκινάει με την ελεγχόμενη ορμονική διέγερση των ωοθηκών της γυναίκας, προκειμένου να παραχθεί ο κατάλληλος αριθμός ωαρίων. Το στάδιο αυτό έχει διάρκεια περίπου 10 ημερών. Στη συνέχεια, όταν τα ωοθυλάκια αποκτήσουν το επιθυμητό μέγεθος, γίνεται η διακολπική λήψη των ωαρίων. Η διαδικασία της ωοληψίας είναι σύντομη και ανώδυνη. Ακολουθεί η κατάψυξη των ωαρίων με τη μέθοδο υαλοποίησης, η οποία εξασφαλίζει πολύ υψηλά ποσοστά επιβίωσης των ωαρίων. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την κρυοσυντήρηση των ωαρίων όπου διατηρούνται σε υγρό άζωτο μέχρις ότου αποφασίσει η γυναίκα να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

 

Πώς γίνεται η μελλοντική χρήση των ωαρίων;

Όταν η γυναίκα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα ωάρια που είχε καταψύξει, τότε αυτά τοποθετούνται σε ένα ειδικό διάλυμα θέρμανσης, αποψύχονται και αξιολογείται η ποιότητα τους. Για την γονιμοποίηση των ωαρίων απαιτείται η ενδοκυτταροπλασματική ένεση του σπερματοζωαρίου, λόγω του ότι η διαδικασία της κατάψυξης καθιστά την εξωτερική επικάλυψη των ωαρίων πιο σκληρή. Σε περίπτωση επιτυχούς γονιμοποίησης των ωαρίων, ακολουθεί η εμβρυομεταφορά προκειμένου να επιτευχθεί η εγκυμοσύνη.

 

Για πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν τα ωάρια στην κατάψυξη;

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα ωάρια μπορούν να παραμείνουν στη κατάψυξη έως και 10 χρόνια. Η ποιότητα των ωαρίων παραμένει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Σε κάθε περίπτωση, τα ωάρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πριν η γυναίκα κλείσει τα 50 έτη.

 

Πόσα ωάρια θα πρέπει να κρυοσυντηρηθούν;

Αν και η επιβίωση των ωαρίων βρίσκεται σε πολύ υψηλά ποσοστά, είναι προτιμότερο να υπάρχουν πλεονάζοντα ωάρια, προκειμένου να επιτευχθεί με βεβαιότητα μια επιτυχής εγκυμοσύνη. Έτσι, σε γυναίκες που προχωρούν στη διαδικασία της κατάψυξης μέχρι τα 30 έτη συστήνεται η κατάψυξη 10-15 ωαρίων, ενώ σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας απαιτούνται περισσότερα ωάρια. Η διαδικασία της κρυοσυντήρησης έχει νόημα να ολοκληρώνεται έως το 35 έτος της γυναίκας, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα μέγιστα αποτελέσματα.

Ο Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος Θωμάς Γ. Γκίκας είναι εξειδικευμένος σε τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.