Εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα – σε φυσικό κύκλο

Η μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης σε φυσικό κύκλο αποτελεί μια μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά την οποία δεν χορηγείται ορμονοθεραπεία για την διέγερση των ωοθυλακίων. Κατά τον φυσικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, στόχος είναι η ανάκτηση του ωαρίου που παρήγαγε η γυναίκα, προκειμένου να γονιμοποιηθεί με το σπέρμα του συζύγου. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της ωοθυλακιορρηξίας της γυναίκας. Το ποσοστό κύησης αυτής της εξωσωματικής υπολογίζεται στο 15% ανά προσπάθεια.

Ποια είναι η διαδικασία του φυσικού κύκλου;

Ο φυσικός κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης ακολουθεί τον κανονικό εμμηνορροϊκό κύκλο. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθείται η διαδικασία ωρίμανσης του ωοθυλακίου που περιέχει το ωάριο, προκειμένου να ανακτηθεί όταν θα έχει φτάσει στο κατάλληλο μέγεθος. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υπερηχογραφική και ορμονολογική παρακολούθηση ανά 3-4 ημέρες. Όταν το ωοθυλάκιο αναπτυχθεί επαρκώς, γίνεται χορήγηση της χοριακής γοναδοτροπίνης, για να επιτευχθεί η τελική ωρίμανση και να ακολουθήσει η ωοληψία. Μετά την ωοληψία γίνεται γονιμοποίηση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο. Σε περίπτωση επιτυχούς γονιμοποίησης, το επόμενο στάδιο είναι η εμβρυομεταφορά. Αυτή η μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει διάρκεια περίπου 15 ημέρες.

Εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο: Πότε επιλέγεται;

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ως εναλλακτική της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτού το είδους η εξωσωματική έχει τα μέγιστα αποτελέσματα σε γυναίκες κάτω των 35 ετών, αν και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε γυναίκα επιθυμεί ή επιβάλλεται να αποφύγει την ορμονική διέγερση των ωοθηκών. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε γυναίκες με ιστορικό πολλών αποτυχημένων προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης καθώς και σε γυναίκες με μειωμένη απόκριση των ωοθηκών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

Η εξωσωματική σε φυσικό κύκλο συνδέεται με πολλαπλά πλεονεκτήματα. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι το γεγονός ότι αποφεύγονται παρενέργειες όπως είναι το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Ακόμη, η ψυχική και σωματική επιβάρυνση της γυναίκας είναι σημαντικά μειωμένη, λόγω της απουσίας φαρμάκων. Επιπλέον, πρόκειται για μια οικονομική λύση, σε περίπτωση που επιτευχθεί εγκυμοσύνη στις πρώτες προσπάθειες. Τέλος, αποφεύγεται η πιθανότητα πολύδυμης κύησης, η οποία χαρακτηρίζεται ως κύηση υψηλού κινδύνου.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της μεθόδου;

Ο φυσικός κύκλος εξωσωματικής έχει αρκετές τεχνικές δυσκολίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε ακύρωση του κύκλου. Ορισμένα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν είναι η πρώιμη ωοθυλακιορρηξία ή η λήψη ενός κακής ποιότητας ωαρίου. Έτσι, απαιτείται πολύ προσεκτική παρακολούθηση της ανάπτυξης του ωοθυλακίου προκειμένου να εντοπιστεί η κατάλληλη στιγμή για την ένεση και την ωοληψία. Στα μειονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται ακόμη τα χαμηλά ποσοστά επίτευξης κύησης σε σχέση με την κλασσική εξωσωματική.

O Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος Θωμάς Γκίκας διαθέτει πολυετή εμπειρία στις τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης.