Κυστεοκήλη- Ορθοκήλη

Πρόπτωση πυελικών οργάνων

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που σχετίζονται με ακράτεια ούρων αποτελεί η χαλάρωση του πυελικού εδάφους και η πρόπτωση των πυελικών οργάνων. Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια της ζωής της μια γυναίκα έχει περίπου 10% πιθανότητα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για πρόπτωση πυελικών οργάνων.

Η πρόπτωση των πυελικών οργάνων αποτελεί μια γυναικολογική κήλη που οφείλεται στη εξασθένηση των συνδέσμων και των μυών που στηρίζουν την μήτρα και τον κόλπο. Παρουσιάζεται με διάφορες μορφές.

Τύποι πρόπτωσης

Κυστεοκήλη (“πεσμένη ουροδόχος κύστη”): Παρουσιάζεται όταν η στήριξη ανάμεσα στον κόλπο και στην ουροδόχο κύστη εξασθενεί και η ουροδόχος κύστη προεκβάλλει μέσα στον κόλπο. Αυτός ο τύπος πρόπτωσης μπορεί επίσης να συνδεθεί με την ακράτεια ούρων.

Ορθοκήλη: Είναι παρόμοια με την κυστοκήλη, αλλά αντί για την ουροδόχο κύστη, προεκβάλλει μέσα στον κόλπο ένα μέρος του ορθού.

Πρόπτωση μήτρας: Παρουσιάζεται όταν οι σύνδεσμοι που στηρίζουν τη μήτρα εξασθενούν, κάνοντας το πίσω τοίχωμα της μήτρας να «αποκαλυφθεί» επιτρέποντας στη μήτρα και στον τράχηλο να κινηθούν προς το μπροστινό μέρος του κόλπου.

Εντεροκήλη: Αυτός ο τύπος πρόπτωσης παρουσιάζεται συνήθως σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομή, εκεί που η στήριξη των πυελικών συνδέσμων έχει διακοπεί. Το λεπτό έντερο, το οποίο περικλείεται από ένα περιτοναϊκό κόλπωμα, μπορεί να προεκβάλλει μέσα στον κόλπο.

Πρόπτωση κόλπου ή κολπικού κολοβώματος: Μπορεί να παρουσιαστεί, αφού μια ασθενής έχει υποβληθεί σε υστερεκτομή.

Συμπτώματα πρόπτωσης

Η ασθενείς μπορεί να αισθάνονται πόνο, πίεση ή πληρότητα στον κόλπο ή έχουν την αίσθηση ότι «κάτι προεξέχει» από τον κόλπο. Άλλοτε αναφέρουν δυσκολία στην ούρηση, συχνουρία και ακράτεια ούρων. Τα συμπτώματα ποικίλουν σε βαρύτητα, ανάλογα με το βαθμό και το είδος της πρόπτωσης. Χαρακτηριστικά παρουσιάζονται πιο έντονα μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα ή παρατεταμένη ορθοστασία. Πολλές νεαρές γυναίκες παραπονούνται ότι κολπική χαλάρωση επηρεάζει και τη σεξουαλική τους ζωή μειώνοντας τη σεξουαλική διέγερση και απόλαυση.

Διάγνωση

Η διάγνωση τίθεται με γυναικολογική εξέταση η οποία θα πρέπει να είναι λεπτομερής ώστε να εξακριβωθεί το είδος και ο βαθμός της πρόπτωσης.

Θεραπεία

Η θεραπεία της πρόπτωσης περιλαμβάνει τόσο μη επεμβατικές όσο και χειρουργικές μεθόδους.

Συντηρητική: Σε ήπια μορφή πρόπτωσης ή όταν η χειρουργική επέμβαση αντενδείκνυται, η φυσιοθεραπεία πυελικού εδάφους, η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ή η εφαρμογή ειδικών κολπικών πεσσών (οργάνων που στηρίζουν το όργανο που έχει υποστεί την πρόπτωση) μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικοί τρόποι ανακούφισης των συμπτωμάτων.

Χειρουργικές επεμβάσεις: Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού και την εκλογή της καταλληλότερης επέμβασης για κάθε ασθενή.

Η θεραπεία της κολπικής χαλάρωσης και της πρόπτωσης της μήτρας είναι κυρίως χειρουργική και θα πρέπει να εξατομικεύεται αναλόγως της ηλικίας της ασθενούς, της φυσικής της κατάστασης, πιθανής επιθυμίας για μελλοντική εγκυμοσύνη, του τύπου και του βαθμού της πρόπτωσης, των συμπτωμάτων και της επιθυμίας της ασθενούς.

Σήμερα οι σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις είναι ελάχιστα επεμβατικές μπορεί να διεκπεραιωθούν διακολπικά, λαπαροσκοπικά είτε με συνδυασμό των ανωτέρω. Τα τελευταία χρόνια, νέες χειρουργικές μέθοδοι με τη χρησιμοποίηση ειδικών πλεγμάτων έχουν προταθεί για τη βελτίωση του χειρουργικού αποτελέσματος Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται μόνο από ιατρούς εξειδικευμένους στις τεχνικές αυτές.

Κυστεοκήλη: Υπάρχουν διάφοροι τύποι κυστεοκήλης και η χειρουργική αντιμετώπιση εξαρτάται από τον τύπο και τον βαθμό της κυστεοκήλης. Μπορεί να αποκατασταθεί με διακολπική επέμβαση (πρόσθια κολπορραφία), είτε με τη χρήση πλέγματος (βιολογικού ή συνθετικού) είτε λαπαροσκοπικά.

Πρόπτωση μήτρας: Η αφαίρεση της μήτρας δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης. Οι σύγχρονες λαπαροσκοπικές τεχνικές και η χρήση των πλεγμάτων επιτρέπουν την στήριξη της μήτρας σε νεαρές γυναίκες που επιθυμούν την διατήρησή της. Σε περιπτώσεις που η αφαίρεση της μήτρας είναι απαραίτητη αυτή πραγματοποιείται διακολπικά, χωρίς τομή και συγχρόνως γίνεται πλαστική επέμβαση στον κόλπο για την ανατομική του στήριξη.

Ορθοκήλη: αποκαταθίστατι με διακολπική επέμβαση (οπίσθια κολπορραφία) είτε με τη χρήση πλέγματος (βιολογικού ή συνθετικού).