Κολποσκόπηση-Βιοψία τραχήλου

Είναι η εξέταση του τραχήλου (αλλά και του συνόλου των έξω γεννητικών οργάνων) που γίνεται με την βοήθεια οπτικού οργάνου, του κολποσκοπίου,
που επιτρέπει τη λεπτομερή εξέταση της περιοχής.

Είναι μια ανώδυνη και απλή εξέταση, ίδια με αυτή της λήψης του Pap-test (Τεστ Παπανικολάου) μόνο που διαρκεί περισσότερα λεπτά, που συνιστάται
στις παρακάτω περιπτώσεις:

Παθολογικό Pap-test, όταν διαγιγνώσκεται ατυπία πλακωδών κυττάρων, κύτταρα ASCUS, HPV λοίμωξη, ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες τραχήλου CIN I, CIN II, CIN III, διεισδυτικός καρκίνος τραχήλου της μήτρας, κονδυλώματα αιδοίου, πρωκτού, κόλπου, τραχήλου.

Επιμένουσες φλεγμονές τραχήλου (τραχηλίτιδες).

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, παρατηρούμε μέσω του κολποσκοπίου, τον τράχηλο της μήτρας. Μετά από επιμελή καθαρισμό με φυσιολογικό ορό, ώστε να απομακρυνθεί η βλέννα, επαλείφουμε τον τράχηλο με διάλυμα οξικού οξέως 5%, που μας βοηθά να διακρίνουμε τις παθολογικές περιοχές του τραχήλου.

Από αυτές τις περιοχές λαμβάνουμε μικρά τμήματα παθολογικού ιστού (βιοψία), που στέλλονται για ιστολογική εξέταση και οριστική διάγνωση του
βαθμού της παθολογικής κατάστασης, σχετικά με την περαιτέρω αντιμετώπιση της ασθενούς π.χ. Παρακολούθηση ή Σύσταση για Κωνοειδή εκτομή
τραχήλου.

Για μια βδομάδα περίπου θα πρέπει να αποφύγετε μπάνιο σε θάλασσα, σε πισίνα, σεξουαλική επαφή, κολπικές πλύσεις και χρησιμοποίηση tampon, ώστε να μην ερεθισθεί η περιοχή της βιοψίας.