Βαφή μαλλιών στην εγκυμοσύνη

Μπορώ να βάφω τα μαλλιά μου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η βαφή των μαλλιών επηρρεάζει με κάποιον τρόπο την πορεία της εγκυμοσύνης. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί και η ασφάλεια των βαφών.

Ποια είναι η επίσημη άποψη των οργανώσεων υγείας για την βαφή των μαλλιών κατά τη διάρκεια της κύησης;

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) συνιστά την αποφυγή της βαφής των μαλλιών κατά τη διάρκεια της κύησης, διότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις για την ασφάλειά τους. Η υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ δεν απαγορεύει τη χρήση βαφών, ωστόσο συνιστά να λαμβάνονται προφυλάξεις κατά τη χρήση τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια την βαφής των μαλλιών;

Η έγκυος δεν πρέπει να εκτίθεται για περισσότερο από 1 ώρα στη βαφή και το δέρμα του κεφαλιού θα πρέπει να ξεπλένεται πολύ καλά μετά τη βαφή. Τα χέρια της εγκύου θα πρέπει να καλύπτονται από γάντια και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμιγνύονται διαφορετικά προϊόντα, διότι είναι πιθανόν να δημιουργηθούν παρενέργειες.