Ανδρικός παράγοντας

 

Στον άνδρα οι παράγοντες που προκαλούν αλλοίωση στις παραμέτρους του σπέρματος (αριθμό, κινητικότητα και μορφολογία των σπερματοζωαρίων) μπορεί να εξηγήσουν μια υπογονιμότητα ανδρικής αιτιολογίας.

Παρόλο που η ηλικία του άντρα δε θέτει φραγμούς είναι πολύ πιθανόν εξαιτίας φλεγμονών, γενετικών ανωμαλιών, ατυχημάτων στα γεννητικά όργανα, απόφραξης των σπερματικών πόρων, ορμονολογικών διαταραχών, ανοσοποιητικών παραγόντων, υψηλών θερμοκρασιών και καθημερινών συνηθειών (κάπνισμα, αλκοόλ) να παράγεται σπέρμα χαμηλής ποιότητας ανίκανο να γονιμοποιήσει φυσιολογικά το ωάριο της συντρόφου.

Φυσιολογικό θεωρείται ένα σπέρμα το οποίο παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Παράμετροι  Τιμές Αναφοράς 
 Όγκος  2,5-3ml
Συγκέντρωση  >20×10^6/ml
Κινητικότητα >50%
Μορφολογία <85% (ανώμαλες μορφές )

Οποιοδήποτε σπέρμα είναι κάτω από τα όρια του φυσιολογικού, θεωρείται χαμηλής ποιότητας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε βέβαια ότι οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απόλυτοι, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχει επιτευχθεί γονιμοποίηση από σπέρματα

με χαμηλότερες από τις φυσιολογικές παραμέτρους.