Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση: Τί είναι;


Η υστεροσκόπηση είναι η μέθοδος εκείνη η οποία επιτρέπει στον ιατρό να παρατηρήσει με μεγάλη ακρίβεια την ενδομητρική κοιλότητα. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει τόσο διαγνωστικό όσο και επεμβατικό χαρακτήρα. Η διαδικασία της υστεροσκόπησης γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, του υστεροσκοπίου, το οποίο διαθέτει ειδικό φωτισμό και κάμερα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται κατά την υστεροσκόπηση, λαμβάνουμε χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τη μορφολογία της ενδομητρικής κοιλότητας αλλά και την ποιότητα του ενδομητρίου. Η εν λόγω εξέταση δεν περιορίζεται εκεί αλλά μας δίνει ακόμη πληροφορίες για τις σάλπιγγες αλλά και τον τράχηλο. Η υστεροσκόπηση είναι ελάχιστα επεμβατική και δεν είναι επώδυνη. Τέλος, δεν απαιτείται κάποια τομή, καθώς η μήτρα προσεγγίζεται δια μέσω του κόλπου και του τραχήλου. Η ασθενής συνήθως δεν χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο πέραν της μίας ώρας μετά την επέμβαση, και επιστρέφει στις δραστηριότητές της την επόμενη μέρα, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

 Πότε γίνεται η Υστεροσκόπηση;

Τις περισσότερες φορές η υστεροσκόπηση χρησιμοποιείται προκειμένου διερευνηθεί η αιτία μιας μη φυσιολογικής αιμορραγίας. Σε περίπτωση ανώμαλης αιμορραγίας είναι απαραίτητο να εξετασθεί η παθολογία του ενδομητρίου προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο κακοήθειας. Η αιμορραγία μπορεί να οφείλεται ακόμη σε πολύποδες, ινομυώματα ή λήψη ορμονικής θεραπείας. Με την συγκεκριμένη εξέταση μπορεί να εντοπισθεί με ακρίβεια η κάθε περίπτωση. Ένας ακόμη συχνός λόγος πραγματοποίησης της υστεροσκόπησης είναι η διερεύνησή των αιτιών της υπογονιμότητα αλλά και των επαναλαμβανόμενων αποβολών. Με τη βοήθεια του υστεροσκοπίου γίνεται άμεσος εντοπισμός πολυπόδων, συμφύσεων και διαφραγμάτων ενώ ακόμη εξετάζεται η μορφολογία του ενδομητρίου.

 

Η Υστεροσκόπηση ως διαγνωστική και επεμβατική μέθοδος 

Η μέθοδος της υστεροσκόπησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για διαγνωστικούς όσο και για θεραπευτικούς λόγους. Κατά τη διαγνωστική υστεροσκόπηση έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε το εσωτερικό της μήτρας της γυναίκας. Συνήθως δεν χρειάζεται αναισθησία και είναι πολύ εύκολα ανεκτή από την ασθενή. Με μία πάρα πολύ μικρή κάμερα, διαμέτρου 3-5mm, ο γυναικολόγος προσεγγίζει τη μήτρα από τον κόλπο, δια μέσω του καναλιού του ενδοτραχήλου. Ο ιατρός εισάγει πολύ αργά τη μικρή αυτή κάμερα μέσα στη μητρική κοιλότητα. Με την εξέταση αυτή, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ενδοτραχήλου για πολύποδες, συμφύσεις, ή κακοήθεια, και της κοιλότητας της μήτρας για ύπαρξη διαφράγματος, συμφύσεων, ανωμαλιών διάπλασης της μήτρας, ινομυωμάτων, πολυπόδων, υπερπλασίας, και κακοήθειας.

Σε ό,τι αφορά την επεμβατική υστεροσκόπηση, αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των παρακάτω:

  • Πολύποδες
  • Λύση συμφύσεων
  • Διάφραγμα μήτρας
  • Ινομυώματα
  • Βιοψία υπό οπτικό έλεγχο, όπως, και θεραπευτική αφαίρεση του ενδομητρίου σε αιμορραγίες της μήτρας, είναι πολύ συχνές στην κλιμακτήριο, ή στην εμμηνόπαυση.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την επεμβατική υστεροσκόπηση για αφαίρεση ινομυωμάτων και πολυπόδων, ο ιατρός εισάγει από τον κόλπο μέσα στη μήτρα της ασθενούς μόνο ένα πάρα πολύ λεπτό εργαλείο μαζί με την κάμερα, βλέπει ακριβώς τη θέση του μορφώματος και το αφαιρεί από τον κόλπο, χωρίς καμία απολύτως τομή στην κοιλιά.

 

 Μπορεί να αντικατασταθεί η Υστεροσκόπηση από την απόξεση μήτρας;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υστεροσκόπηση είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος αντιμετώπισης κλινικών περιπτώσεων όπως βαριές αιμορραγίες, εμφάνιση πολυπόδων αλλά και ινομυωμάτων. Πρόκειται για  μία πολύ εξειδικευμένη και μοναδική μέθοδο για την αφαίρεση πολυπόδων και ινομυωμάτων και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί από την απόξεση της μήτρας. Προσοχή, με την απόξεση δεν μπορεί να αφαιρεθεί αποτελεσματικά κανένα ινομύωμα, ή πολύποδας του ενδομητρίου. Επιπλέον, η απόξεση υπολείπεται της υστεροσκόπησης καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης  Η Υστεροσκόπηση είναι ευτυχώς στη διάθεσή μας διότι είναι μέθοδος ελάχιστα τραυματική, μοναδική και αναντικατάστατη για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του εσωτερικού τμήματος της μήτρας.

 

Υστεροσκόπηση: Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;

Η υστεροσκόπηση είναι μια ιδιαίτερα ασφαλής μέθοδος, κατά την οποία σπανίως εμφανίζονται επιπλοκές. Στις πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνεται ο τραυματισμός της μήτρας ή του τραχήλου από το υστεροσκόπιο. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση αιμορραγίας ή τη συσσώρευση υγρού στη μήτρα. Σε κάθε περίπτωση, οι λεπτοί χειρισμοί του ιατρού και η ομαλή είσοδος των εργαλείων μπορούν να αποτρέψουν αυτές τις επιπλοκές.