Εξωσωματική Γονιμοποίηση – IVF

Η εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιείται ως θεραπεία της υπογονιμότητας και αποτελεί την πιο συνηθισμένη μέθοδο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Όπως αναφέρει και ο όρος, κατά την τεχνική αυτή η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται έξω από το σώμα της γυναίκας. Η μέθοδος αυτή είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία για την επίτευξη εγκυμοσύνης. Τα περισσότερα ζευγάρια που στρέφονται προς την εξωσωματική γονιμοποίηση αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ορμονικές διαταραχές, ενδομητρίωση ή ανεξήγητη υπογονιμότητα.

 

 

 

Πώς γίνεται η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση, λαμβάνονται ωάρια από τη γυναίκα, με τη μέθοδο της ωοληψίας, τα οποία στη συνέχεια γονιμοποιούνται από τα σπερματοζωάρια, σε συνθήκες εργαστηρίου. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν έμβρυα, τα οποία όταν φτάσουν στο στάδιο εμβρύων 3ης ημέρας ή βλαστοκύστης τοποθετούνται στη μήτρα. Η διαδικασία αυτή έχει διάρκεια περίπου 2 εβδομάδων. Το γεγονός ότι με τη μέθοδο αυτή έχουμε στη διάθεση μας περισσότερα από ένα ωάρια αυξάνει κατά πολύ τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης.

 

Ποια τα βασικά στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης;

Η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης ξεκινάει με την ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών. Για το σκοπό αυτό, χορηγείται στη γυναίκα φαρμακευτική αγωγή για 8-12 ημέρες. Η αγωγή αυτή είναι εξατομικευμένη και επιλέγεται σύμφωνα με το ιστορικό της ασθενούς. Με το πέρας της φαρμακευτικής αγωγής πραγματοποιείται η ωοληψία, η οποία είναι μια σύντομη και ανώδυνη επεμβατική διαδικασία που εκτελείται υπό συνεχή υπερηχογραφική παρακολούθηση. Κατά την ωοληψία γίνεται διακολπική ανάκτηση ωαρίων από τις ωοθήκες της γυναίκας. Την ημέρα πραγματοποίησης της ωοληψίας, ζητείται από τον άντρα να παραδώσει δείγμα του σπέρματος του προκειμένου να γίνει η γονιμοποίηση των ωαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα του σπέρματος υπόκειται σε εργαστηριακή επεξεργασία και συγκρατούνται τα πιο ποιοτικά σπερματοζωάρια. Η γονιμοποίηση γίνεται σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια επωάζουν μαζί. Εν συνεχεία, τα γονιμοποιημένα ωάρια καλλιεργούνται έως ότου φτάσουν στο στάδιο εμβρύων 3ης ημέρας ή βλαστοκύστης. Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την εμβρυομεταφορά. Στο στάδιο αυτό αξιολογούνται τα έμβρυα και γίνεται η μεταφορά των πιο ποιοτικών από άποψη κυττάρων και ανάπτυξης. Τα έμβρυα τοποθετούνται, δια μέσω του τραχήλου, στο ενδομήτριο. Δέκα μέρες περίπου μετά την εμβρυομεταφορά, εξετάζεται η β- χοριακή γοναδοτροπίνη και ελέγχεται η επίτευξη κύησης.

 

Πότε ενδείκνυται η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης χρησιμοποιείται για την παράκαμψη ορισμένων βασικών εμποδίων στην τεκνοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή επιλέγεται όταν εντοπίζονται προβλήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι η απόφραξη των σαλπίγγων, η ενδομητρίωση, αλλά και τα ορμονολογικά προβλήματα. Αντίστοιχα, η υπογονιμότητα του ζευγαριού ενδέχεται να οφείλεται σε προβλήματα του ανδρικού παράγοντα. Στα συνηθέστερα αίτια ανδρικής υπογονιμότητας συμπεριλαμβάνονται η ολιγοζωοσπερμία, η εμφάνιση κιρσοκήλης καθώς και η συστροφή όρχεων.

 

Ο Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος Θωμάς Γκίκας διαθέτει πολυετή εμπειρία στις τεχνικές γονιμοποίησης και ιδιαίτερα στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Ο ιατρός έχει εξειδικευτεί στην αναπαραγωγική ιατρική και έχει εφαρμόσει εξωσωματικές γονιμοποιήσεις με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.